بعضی ها | بلاگ

بعضی ها

تعرفه تبلیغات در سایت
بعضی ها بعد سال ها که مرا می بینند می گویند:

بزرگ شده ای...!

بعضی ها میگویند عوض شده ای...!

و بعضی ها هم میگویند تجربه هایت فزونی یافته...!

اما من میگویم بزرگ نشده ام پیر شده ام...

و عوض نشده ام روزگار مرا عوضی کرد... به بعضی ها هم باید گفت:به خاطر این تجربه ها سوخته ام...

شاید این قانون زندگیست که به بهای تجربه باید تاوان داد...

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت: 2:06